ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ

Οι παρόντες όροι σας ενημερώνουν σχετικά με τους κανόνες χρήσης της ιστοσελίδας μας www.coloriblinds.com ("η ιστοσελίδα μας").

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΜΑΣ

Coloriblinds.com ανήκει στο "COLORI 2005" EOOD ("εμείς", "μας", "εμάς"). Είμαστε εγγεγραμμένοι στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας στο δρόμο 252 "6-ti Septemvri", 4006 Φιλιππούπολη.

Ο αριθμός ΦΠΑ μας είναι BG115876203.

Για να μας συμβληθούν, παρακαλούμε στείλτε email einfo@coloriblinds.com

 

ΜΕ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ ΜΑΣ ΑΠΟΔΈΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΎΣ ΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ

Με τη χρήση της ιστοσελίδας μας, επιβεβαιώνετε ότι αποδέχεστε αυτούς τους όρους χρήσης και ότι συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς.

Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας.

Συνιστάται να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο αυτών των όρων για μελλοντική αναφορά.

ΥΠΆΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΆΛΛΟΙ ΌΡΟΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΙΣΧΎΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΆΣ

Αυτοί οι όροι χρήσης αναφέρονται στους ακόλουθους πρόσθετους όρους, οι οποίοι ισχύουν επίσης για τη χρήση της ιστοσελίδας μας από εσάς:

Η Πολιτική Απορρήτου μας, η οποία καθορίζει τους όρους με τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς ή που μας παρέχετε. Με τη χρήση της ιστοσελίδας μας, συναινείτε σε αυτή την επεξεργασία και εγγυάστε ότι όλα τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς είναι ακριβή.

Η Πολιτική μας για τα Cookies που καθορίζει πληροφορίες σχετικά με τα cookies στον ιστότοπό μας.

Οι Όροι και Προϋποθέσεις μας που ισχύουν για την αγορά αγαθών από την ιστοσελίδα μας.

ΕΝΙ ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΝΑ ΚΆΝΟΥΜΕ ΑΛΛΑΓΈΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΌΝΤΕΣ ΌΡΟΥΣ

Μπορούμε να τροποποιήσουμε αυτούς τους όρους κατά καιρούς. Κάθε φορά που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε ελέγξτε αυτούς τους όρους για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τους όρους που ισχύουν εκείνη τη στιγμή. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, θεωρείται ότι έχετε αποδεχθεί οποιεσδήποτε τροποποιήσεις έγιναν στους παρόντες όρους.

ΕΝΙΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΛΛΑΣΟΥΜΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΥΟΜΕΑ ΜΑΣ

Μπορούμε να ενημερώνουμε και να αλλάζουμε την ιστοσελίδα μας κατά καιρούς χωρίς προειδοποίηση προς εσάς, προκειμένου να αντικατοπτρίζουμε τις αλλαγές στα προϊόντα μας, τις ανάγκες των χρηστών μας και τις επιχειρηματικές μας προτεραιότητες.

ΕΝΑ ΑΝΑΣΤΟΛΟΥΜΕ Ή ΑΝΑΚΑΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΧΟΡΤΗ

Η ιστοσελίδα μας διατίθεται δωρεάν.

Δεν εγγυόμαστε ότι η ιστοσελίδα μας, ή οποιοδήποτε περιεχόμενο σε αυτό, θα είναι πάντα διαθέσιμη ή να είναι αδιάλειπτη. Μπορούμε να αναστείλουμε ή να αποσύρουμε ή να περιορίσουμε τη διαθεσιμότητα του συνόλου ή μέρους της ιστοσελίδας μας για επιχειρηματικούς και λειτουργικούς λόγους.

Είστε επίσης υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι όλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας μέσω της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο γνωρίζουν τους παρόντες όρους χρήσης και άλλους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις, και ότι συμμορφώνονται με αυτούς.

ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΊΤΕ ΑΣΦΑΛΉ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎ ΣΑΣ

Εάν επιλέξετε, ή σας παρέχεται, έναν κωδικό αναγνώρισης χρήστη, κωδικό πρόσβασης ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ως μέρος των διαδικασιών ασφαλείας μας, πρέπει να αντιμετωπίζετε αυτές τις πληροφορίες ως εμπιστευτικές. Δεν πρέπει να το αποκαλύψετε σε τρίτους.

Έχουμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε οποιονδήποτε κωδικό αναγνώρισης χρήστη ή κωδικό πρόσβασης, είτε επιλέγεται από εσάς είτε εκχωρείται από εμάς, ανά πάσα στιγμή, εάν κατά την εύλογη μας γνώμη δεν συμμορφώνεστε με καμία από τις διατάξεις των παρόντων όρων χρήσης.

Εάν γνωρίζετε ή υποψιάζεστε ότι κάποιος άλλος εκτός από εσάς γνωρίζει τον κωδικό αναγνώρισης χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασής σας, θα πρέπει να λάβετε μέτρα για να τον αλλάξετε.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΥΟ ΤΗΣ ΕΙΠΟΣ ΤΗΣ ΥΦΑΣΗΣ

Είμαστε ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην ιστοσελίδα μας, και στο υλικό που δημοσιεύεται σε αυτό. Τα έργα αυτά προστατεύονται από νόμους και συνθήκες περί πνευματικών δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο. Όλα αυτά τα δικαιώματα διατηρούνται.

Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο, και μπορείτε να κατεβάσετε αποσπάσματα, από οποιαδήποτε σελίδα (ες) από την ιστοσελίδα μας για προσωπική σας χρήση.

Δεν πρέπει να τροποποιείτε το χαρτί ή τα ψηφιακά αντίγραφα οποιουδήποτε υλικού που έχετε εκτυπώσει ή κατεβάσει με οποιονδήποτε τρόπο, και δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε εικόνες, φωτογραφίες, ακολουθίες βίντεο ή ήχου ή οποιαδήποτε γραφικά ξεχωριστά από οποιοδήποτε συνοδευτικό κείμενο.

Η κατάστασή μας (και αυτή των τυχόν αναγνωρισμένων συνεισφερόντων) ως δημιουργών περιεχομένου στην ιστοσελίδα μας πρέπει πάντα να αναγνωρίζεται.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε μέρος του περιεχομένου στην ιστοσελίδα μας για εμπορικούς σκοπούς χωρίς να αποκτήσετε άδεια να το κάνετε από εμάς ή τους δικαιοπαρόχους μας.

Εάν εκτυπώσετε, αντιγράψετε ή κατεβάσετε οποιοδήποτε μέρος της ιστοσελίδας μας κατά παράβαση των παρόντων όρων χρήσης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας θα σταματήσει αμέσως και θα πρέπει, κατά την επιλογή μας, να επιστρέψετε ή να καταστρέψετε οποιαδήποτε αντίγραφα του υλικού που έχετε κάνει.

 

ΜΗΝ ΒΑΣΊΖΕΣΤΕ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΕ ΑΥΤΉΝ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΊΑ

Το περιεχόμενο στην ιστοσελίδα μας παρέχεται μόνο για γενικές πληροφορίες. Κανένα μέρος του δεν προορίζεται να ισοδυναμεί με συμβουλές στις οποίες θα πρέπει να βασιστείτε. Θα πρέπει να λάβετε επαγγελματικές ή εξειδικευμένες συμβουλές πριν από τη λήψη, ή την αποχή από, οποιαδήποτε ενέργεια με βάση το περιεχόμενο στην ιστοσελίδα μας.

Παρόλο που καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να ενημερώσουμε τις πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας, δεν κάνουμε καμία δήλωση, εγγύηση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, ότι το περιεχόμενο στην ιστοσελίδα μας είναι ακριβές, πλήρες ή ενημερωμένο.

ΚΑΜΊΑ ΥΠΌΣΧΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ Ή ΤΙΣ ΕΠΙΔΌΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΊΑΣ

Παρόλο που καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να ενημερώσουμε τις πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας, δεν κάνουμε καμία δήλωση, εγγύηση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, ότι το περιεχόμενο στην ιστοσελίδα μας είναι ακριβές, πλήρες ή ενημερωμένο. Δεν εγγυόμαστε ότι η ιστοσελίδα μας, ή οποιοδήποτε περιεχόμενο σε αυτό, θα είναι πάντα διαθέσιμη ή θα είναι αδιάλειπτη, θα είναι διαθέσιμη σε μια συγκεκριμένη στιγμή ή θα λειτουργεί με συγκεκριμένη ταχύτητα.

ΔΕΝ ΕΊΜΑΣΤΕ ΥΠΕΎΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΙΟΎΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΆΓΕΤΕ

Ενώ καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να κάνουμε την ιστοσελίδα μας όσο το δυνατόν ασφαλέστερη, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η ιστοσελίδα μας θα είναι ασφαλής ή απαλλαγμένη από σφάλματα ή ιούς.

Είστε υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση της τεχνολογίας των πληροφοριών σας, τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και την πλατφόρμα για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το δικό σας λογισμικό προστασίας από ιούς.

Δεν πρέπει να κάνετε κακή χρήση της ιστοσελίδας μας με τη εν γνώσει εισαγωγή ιών, Trojans, σκουλήκια, βόμβες λογική ή άλλο υλικό που είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές. Δεν πρέπει να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας, στο διακομιστή στον οποίο είναι αποθηκευμένη η ιστοσελίδα μας ή σε οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων που συνδέεται με την ιστοσελίδα μας.

Δεν πρέπει να επιτίθεστε στον ιστότοπό μας μέσω επίθεσης άρνησης υπηρεσίας ή κατανεμημένης επίθεσης άρνησης υπηρεσίας. Θα αναφέρουμε οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και θα συνεργαστούμε με αυτές τις αρχές γνωστοποιώντας την ταυτότητά σας σε αυτές. Σε περίπτωση τέτοιας παραβίασης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας θα σταματήσει αμέσως.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΈΝΕΣ ΧΡΉΣΕΙΣ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας μόνο για νόμιμους σκοπούς. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας:

 • Με οποιονδήποτε τρόπο παραβιάζει οποιοδήποτε εφαρμοστέο τοπικό, εθνικό ή διεθνές δίκαιο ή κανονισμό.
 • Με οποιονδήποτε τρόπο που είναι παράνομος ή δόλιος, ή έχει οποιοδήποτε παράνομο ή δόλιο σκοπό ή αποτέλεσμα.
 • Με σκοπό να βλάψουν ή να επιχειρήσουν να βλάψουν ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο.
 • Για να στείλετε, να λάβετε, να ανεβάσετε, να κατεβάσετε, να χρησιμοποιήσετε ή να επαναχρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε υλικό που δεν συμμορφώνεται με τα Πρότυπα Περιεχομένου που περιλαμβάνονται στους παρόντες όρους.
 • Για τη μετάδοση ή την προμήθεια οποιασδήποτε αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή προωθητικού υλικού ή οποιασδήποτε άλλης μορφής παρόμοιας πρόσκλησης (spam).
 • Για να μεταδώσετε εν γνώσει σας οποιαδήποτε δεδομένα, στείλτε ή ανεβάστε οποιοδήποτε υλικό που περιέχει ιούς, δούρειους ίππους, σκουλήκια, ωρολογιακές βόμβες, loggers πληκτρολόγησης, spyware, adware ή οποιαδήποτε άλλα επιβλαβή προγράμματα ή παρόμοιο κώδικα υπολογιστή που έχει σχεδιαστεί για να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού υπολογιστή ή υλικού.

Συμφωνείτε επίσης να μην έχετε πρόσβαση χωρίς εξουσιοδότηση, παρεμβαίνετε, ζημιώνετε ή διαταράσσετε:

 • οποιοδήποτε μέρος της ιστοσελίδας μας?
 • οποιοδήποτε εξοπλισμό ή δίκτυο στο οποίο είναι αποθηκευμένο το site μας?
 • οποιοδήποτε λογισμικό που χρησιμοποιείται στην παροχή της ιστοσελίδας μας, Ή
 • οποιοδήποτε εξοπλισμό ή δίκτυο ή λογισμικό που ανήκει ή χρησιμοποιείται από οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΌΤΥΠΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ

Εάν σας προσκαλούμε να ανεβάσετε περιεχόμενο στον ιστότοπό μας ή να επικοινωνήσετε με άλλους χρήστες της ιστοσελίδας μας, πρέπει να συμμορφώνεστε με τα Πρότυπα Περιεχομένου που ορίζονται παρακάτω.

Εγγυάστε ότι οποιαδήποτε τέτοια συνεισφορά θα συμμορφώνεται με τα Πρότυπα Περιεχομένου, και θα είστε υπεύθυνοι απέναντί μας και θα μας αποζημιώνετε για οποιαδήποτε παραβίαση της εν λόγω εγγύησης.

Αυτό σημαίνει ότι θα είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία υποστείτε ως αποτέλεσμα της παραβίασης της εγγύησής σας. Οποιοδήποτε περιεχόμενο ανεβάζετε στην ιστοσελίδα μας θα θεωρείται μη εμπιστευτικό. Διατηρείτε όλα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας σας στο περιεχόμενό σας, αλλά με το φόρτωμα του περιεχομένου σας στον ιστότοπό μας μας παραχωρείτε σε εμάς μια μη αποκλειστική και ατελώς άδεια για την αποθήκευση, προβολή, χρήση και αντιγραφή αυτού του περιεχομένου και τη διανομή και τη διάθεσή του σε τρίτους χωρίς περιορισμό.

Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να αποκαλύψουμε την ταυτότητά σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος που ισχυρίζεται ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο δημοσιεύτηκε ή μεταφορτώθηκε από εσάς στον ιστότοπό μας συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τους ή του δικαιώματός τους στην ιδιωτική ζωή.

Διατηρούμε το δικαίωμα ή ενδέχεται να απαιτείται κατόπιν ειδοποίησης από τρίτους για την κατάργηση οποιουδήποτε περιεχομένου που παρέχετε εάν παραβιάζει το νόμο, τα δικαιώματα τρίτων ή δεν συμμορφώνεται με τα Πρότυπα Περιεχομένου που ορίζονται παρακάτω.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την εξασφάλιση και τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του περιεχομένου σας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να αφαιρέσουμε από την ιστοσελίδα μας και να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε το περιεχόμενό σας στέλνοντας μας email στο einfo@coloriblinds.com καθορίζοντας λεπτομέρειες για το περιεχόμενό σας και πού βρίσκεται στην ιστοσελίδα. Θα προσπαθήσουμε να καταργήσουμε και να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε το περιεχόμενό σας το συντομότερο δυνατό, αλλά σημειώστε ότι μόλις το περιεχόμενό σας συμπεριληφθεί στον ιστότοπό μας μπορεί να κοινοποιηθεί και να αναδημοσιευτεί και δεν θα είμαστε σε θέση να αφαιρέσουμε το περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους, μέσα ή δημοσιεύσεις που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας, ή να εμποδίσουμε τρίτους να το χρησιμοποιήσουν.

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝ

Τα Πρότυπα Περιεχομένου πρέπει να τηρούνται τόσο στο πνεύμα όσο και κατά γράμμα. Τα πρότυπα ισχύουν για κάθε μέρος οποιουδήποτε περιεχομένου καθώς και για το σύνολό του.

Θα καθορίσουμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, εάν οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τα Πρότυπα Περιεχομένου.

 1. Το περιεχόμενό σας πρέπει να είναι ακριβές (όπου αναφέρει γεγονότα). (όπου διατυπώνει γνώμες)· συμμορφώνονται με το εφαρμοστέο δίκαιο στη Βουλγαρία και σε οποιαδήποτε χώρα από την οποία έχει αποσπαστεί.
 2. Το περιεχόμενό σας δεν πρέπει:

(α) Να είναι δυσφημιστικό για οποιοδήποτε πρόσωπο, άσεμνο, προσβλητικό, μισητό ή εμπρηστικό.

(β) Προώθηση σεξουαλικά ρητό υλικό.

γ) Προώθηση της βίας.

δ) Προώθηση των διακρίσεων λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας, εθνικότητας, αναπηρίας, γενετήσιου προσανατολισμού ή ηλικίας.

(ε) Παραβιάζει οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία οποιουδήποτε άλλου προσώπου.

στ) Είναι πιθανό να εξαπατήσει οποιοδήποτε πρόσωπο.

ζ) Παράβαση κάθε νομικής υποχρέωσης που οφείλεται σε τρίτο, όπως συμβατική υποχρέωση ή υποχρέωση εμπιστοσύνης.

η) Προώθηση κάθε παράνομης δραστηριότητας.

(i) Να είναι σε περιφρόνηση του δικαστηρίου.

(ι) Να απειλείτε, να καταχράστε ή να εισβάλλουν στην ιδιωτική ζωή κάποιου άλλου, ή να προκαλούν ενόχληση, ταλαιπωρία ή περιττό άγχος.

(ια) Είναι πιθανό να παρενοχλήσει, να αναστατώσει, να φέρει σε δύσκολη θέση, να ανησυχήσει ή να ενοχλήσει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

(λ) Μιμηθείτε οποιοδήποτε πρόσωπο, ή παραποιήστε την ταυτότητα ή τη σχέση σας με οποιοδήποτε πρόσωπο.

(ια) Συνήγορος, προώθηση, υποκίνηση οποιουδήποτε μέρους να διαπράξει ή να βοηθήσει οποιαδήποτε παράνομη ή εγκληματική πράξη, όπως (για παράδειγμα μόνο) παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων ή κατάχρηση υπολογιστή.

ιδ) Περιέχουν δήλωση την οποία γνωρίζετε ή πιστεύετε, ή έχετε βάσιμους λόγους να πιστεύετε, ότι τα μέλη του κοινού στο οποίο δημοσιεύεται ή πρόκειται να δημοσιευθεί η δήλωση είναι πιθανό να κατανοήσουν ως άμεση ή έμμεση ενθάρρυνση ή άλλη προτροπή για την επιτροπή, την προετοιμασία ή την υποκίνηση τρομοκρατικών ενεργειών.

(ιε) Περιέχουν οποιαδήποτε διαφήμιση ή την προώθηση οποιωνδήποτε υπηρεσιών ή συνδέσμων ιστού σε άλλους δικτυακούς τόπους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΩ

Εάν πιστεύετε πραγματικά ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο στον ιστότοπό μας δεν συμμορφώνεται με τα Πρότυπα Περιεχομένου, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο einfo@coloriblinds.com και θα διερευνήσουμε την απαίτησή σας. Η αφαίρεση οποιουδήποτε περιεχομένου θα είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και, όπου ισχύει η νομοθεσία δεν απαιτεί αφαίρεση, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΥΟ ΜΑΣ

Μπορείτε να συνδεθείτε στην αρχική σελίδα μας για μη εμπορικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι το κάνετε με τρόπο δίκαιο και νόμιμο και δεν βλάπτει τη φήμη μας ή να επωφεληθούν από αυτό.

Δεν πρέπει να δημιουργήσετε μια σύνδεση κατά τρόπο που να υποδηλώνει οποιαδήποτε μορφή σύνδεσης, έγκρισης ή έγκρισης από την πλευρά μας, όπου δεν υπάρχει.

Δεν πρέπει να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς την ιστοσελίδα μας σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα που δεν ανήκει σε εσάς.

Η ιστοσελίδα μας δεν πρέπει να πλαισιώνεται σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα, ούτε μπορείτε να δημιουργήσετε ένα σύνδεσμο για οποιοδήποτε μέρος της ιστοσελίδας μας εκτός από την αρχική σελίδα.

Εάν επιθυμείτε να συνδεθείτε ή να κάνετε οποιαδήποτε χρήση περιεχομένου στην ιστοσελίδα μας, εκτός από αυτό που αναφέρεται παραπάνω, παρακαλούμε επικοινωνήστε με einfo@coloriblinds.com 

Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε την άδεια σύνδεσης ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

 

ΔΕΝ ΕΊΜΑΣΤΕ ΥΠΕΎΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΥΜΕ ΜΕ

Όπου ο ιστότοπός μας περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους και πόρους που παρέχονται από τρίτους, αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για την ενημέρωση σας. Οι τέτοιοι σύνδεσμοι δεν θα πρέπει να ερμηνεύονται ως έγκριση από εμάς των συνδεδεμένων ιστότοπων ή των πληροφοριών που μπορείτε να λάβετε από αυτούς.

Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο επί του περιεχομένου αυτών των τοποθεσιών ή των πόρων και δεν υποστηρίζουμε αυτά τα περιεχόμενα με οποιονδήποτε τρόπο. Αυτοί οι ιστότοποι ή οι πόροι μπορεί να έχουν διαφορετικούς όρους χρήσης και πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων και θα πρέπει να εξοικειωθείτε με τους όρους χρήσης και τις πολιτικές απορρήτου αυτών των ιστότοπων και των πόρων.

ΠΑΡΑΒΙΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΥΘΗΤΕΣ ΕΚ ΑΥΤΟΩΝ

Η μη συμμόρφωση με αυτούς τους όρους μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ακόλουθη ενέργεια: άμεση, προσωρινή ή μόνιμη ανάκληση του δικαιώματός σας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, άμεση, προσωρινή ή μόνιμη αφαίρεση οποιουδήποτε από το περιεχόμενό σας από την ιστοσελίδα μας, νομική αγωγή εναντίον σας· ή/και αποκάλυψη των πληροφοριών αυτών στις αρχές επιβολής του νόμου, όπως εύλογα θεωρούμε ότι είναι απαραίτητες ή όπως απαιτείται από το νόμο.

 

Η ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΦΕΡΑΤΕ ΑΠΟ ΕΣΩ

Είτε είστε καταναλωτής είτε χρήστης επιχείρησης:

 Δεν αποκλείουμε ούτε περιορίζουμε με κανένα τρόπο την ευθύνη μας απέναντί σας, όπου θα ήταν παράνομο να το πράξουμε. Αυτό περιλαμβάνει την ευθύνη για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκαλείται από αμέλεια μας ή την αμέλεια των εργαζομένων, των πρακτόρων ή των υπεργολάβων μας και για απάτη ή δόλια παραπλάνηση.

Διαφορετικοί περιορισμοί και εξαιρέσεις ευθύνης θα ισχύουν για την ευθύνη που προκύπτει ως αποτέλεσμα της προμήθειας οποιωνδήποτε προϊόντων σε εσάς, η οποία θα καθορίζεται στους όρους και τις προϋποθέσεις προμήθειας μας σε https://coloriblinds.com/terms-conditions.

Εάν είστε επιχειρηματικός χρήστης:

Αποκλείουμε όλους τους σιωπηρούς όρους, εγγυήσεις, δηλώσεις ή άλλους όρους που μπορεί να ισχύουν για τον ιστότοπό μας ή οποιοδήποτε περιεχόμενο σε αυτόν.

Παρά τα παραπάνω, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, είτε σε σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), παραβίαση του νόμιμου καθήκοντος, ή με άλλο τρόπο, ακόμη και αν είναι προβλέψιμη, που προκύπτουν στο πλαίσιο ή σε σχέση με:

– χρήση ή αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας μας, Ή

– χρήση ή εξάρτηση από οποιοδήποτε περιεχόμενο εμφανίζεται στην ιστοσελίδα μας.

– Ειδικότερα, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για:

– απώλεια κερδών, πωλήσεων, επιχειρήσεων ή εσόδων·

– διακοπή των εργασιών·

– απώλεια των αναμενόμενων αποταμιεύσεων·

– απώλεια επιχειρηματικής ευκαιρίας, καλής θέλησης ή φήμης·

Ή

– οποιαδήποτε έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία.

Εάν είστε καταναλωτής χρήστης:

Παρά τα παραπάνω, παρακαλούμε σημειώστε ότι παρέχουμε την ιστοσελίδα μας μόνο για οικιακή και ιδιωτική χρήση. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας για εμπορικούς ή επιχειρηματικούς σκοπούς, και δεν έχουμε καμία ευθύνη απέναντί σας για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους, απώλεια της επιχείρησης, διακοπή της επιχείρησης, ή απώλεια επιχειρηματικής ευκαιρίας.

ΠΟΥ ΔΙΈΠΟΥΝ ΤΟ ΔΊΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΊΑ

Εάν είστε καταναλωτής, παρακαλείστε να σημειώσετε ότι οι παρόντες όροι χρήσης, το αντικείμενό τους και η σύστασή τους διέπονται από το βουλγαρικό δίκαιο. Και οι δύο συμφωνούμε ότι τα βουλγαρικά δικαστήρια θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία. 

Εάν είστε επιχείρηση, οι παρόντες όροι χρήσης, το αντικείμενό τους και η σύστασή τους (καθώς και τυχόν εξωσυμβατικές διαφορές ή αξιώσεις) διέπονται από το βουλγαρικό δίκαιο. Και οι δύο συμφωνούμε με την αποκλειστική δικαιοδοσία των βουλγαρικών δικαστηρίων.

ΚΑΛΈΣΤΕ ΜΑΣ

+359 896.845.516

WhatsApp & Viber
Δευτέρα - Κυριακή: 9.00π.μ. - 17.00μ.μ.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΒΟΉΘΕΙΑ

ΓΡΆΨΤΕ ΜΑΣ

Υποσχόμαστε να απαντήσουμε εντός 24 ωρών.

Κάνοντας κλικ στο "Αποστολή" συμφωνείτε με την Πολιτική Απορρήτου μας

LANGUAGE

Σύστημα πλευρικού οδηγού

Με το σύστημα πλευρικών οδηγών καλωδίων μας ο τυφλός σας σταθεροποιείται επειδή η κατώτατη ράγα συνδέεται με ένα καλώδιο δεδομένου ότι οι τυφλοί κυλούν πάνω-κάτω. Αυτό σημαίνει ότι το blind σας δεν επηρεάζεται τόσο από το αεράκι από τα ανοιχτά παράθυρα και παραμένει σταθερό σε οποιαδήποτε θέση.

Για τα παράθυρα στροφής και κλίσης,οι πλευρικοί οδηγοί εξασφαλίζουν μια τέλεια παράλληλη εφαρμογή ανά πάσα στιγμή.

Επιλέξτε για επιδιόρθωση προσώπου (αριστερά) ή κάτω fix (δεξιά, π.χ. για μέσα στο πλαίσιο του παραθύρου)

γίνετε μέλος της οικογένειας

Θέλουμε να ακούσουμε από εσάς