CARE SUNT ACEȘTI TERMENI

Acești termeni vă informează cu privire la regulile de utilizare a site-ului nostru www.coloriblinds.com ("site-ul nostru").

CINE SUNTEM NOI ȘI SĂ NE CONTACTAȚI

Coloriblinds.com este deținută de "COLORI 2005" EOOD ("noi", "al nostru", "noi"). Suntem inregistrati in Republica Bulgaria la strada 252 "6-ti Septemvri", 4006 Plovdiv.

Numărul nostru de TVA este BG115876203.

Pentru a ne contracta, vă rugăm să einfo@coloriblinds.com

 

PRIN UTILIZAREA SITE-ULUI NOSTRU ACCEPTAȚI ACEȘTI TERMENI

Prin utilizarea site-ului nostru, confirmați că acceptați acești termeni de utilizare și că sunteți de acord să le respectați.

Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni, nu trebuie să utilizați site-ul nostru.

Vă recomandăm să imprimați o copie a acestor termeni pentru referințe ulterioare.

EXISTĂ ȘI ALȚI TERMENI CARE SE POT APLICA PENTRU TINE

Acești termeni de utilizare se referă la următorii termeni suplimentari, care se aplică, de asemenea, utilizării site-ului nostru:

Politica noastră de confidențialitate care stabilește condițiile în care prelucrăm orice date cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu o astfel de prelucrare și garantați că toate datele furnizate de dvs.

Politica noastră privind modulele cookie, care stabilește informații despre cookie-urile de pe site-ul nostru.

Termenii și condițiile noastre care se aplică achiziționării de bunuri de pe site-ul nostru.

PUTEM FACE MODIFICĂRI LA ACEȘTI TERMENI

Putem modifica acești termeni din când în când. De fiecare dată când doriți să utilizați site-ul nostru, vă rugăm să verificați acești termeni pentru a vă asigura că înțelegeți termenii care se aplică în acel moment. Dacă continuați să utilizați site-ul nostru, se consideră că ați acceptat orice modificări aduse acestor termeni.

PUTEM FACE MODIFICĂRI LA SITE-UL NOSTRU

Este posibil să actualizăm și să modificăm site-ul nostru din când în când, fără notificare prealabilă, pentru a reflecta modificările aduse produselor noastre, nevoilor utilizatorilor noștri și priorităților noastre de afaceri.

PUTEM SUSPENDA SAU RETRAGE SITE-UL NOSTRU

Site-ul nostru este disponibil gratuit.

Nu garantăm că site-ul nostru, sau orice conținut de pe el, va fi întotdeauna disponibil sau va fi neîntrerupt. Putem suspenda sau retrage sau restricționa disponibilitatea întregului site sau a oricărei părți a acestuia din motive de afaceri și operaționale.

De asemenea, aveți responsabilitatea de a vă asigura că toate persoanele care accesează site-ul nostru prin intermediul conexiunii la internet sunt conștiente de acești termeni de utilizare și de alți termeni și condiții aplicabile și că le respectă.

TREBUIE SĂ VĂ PĂSTRAȚI DETALIILE CONTULUI ÎN SIGURANȚĂ

Dacă alegeți sau vi se furnizează un cod de identificare a utilizatorului, o parolă sau orice altă informație ca parte a procedurilor noastre de securitate, trebuie să tratați aceste informații ca fiind confidențiale. Nu trebuie să-l dezvăluiți niciunei terțe părți.

Avem dreptul de a dezactiva orice cod de identificare a utilizatorului sau parolă, indiferent dacă este aleasă de dumneavoastră sau alocată de noi, în orice moment, dacă, în opinia noastră rezonabilă, nu ați respectat niciuna dintre prevederile acestor termeni de utilizare.

Dacă știți sau suspectați că altcineva decât dumneavoastră vă cunoaște codul de identificare a utilizatorului sau parola, ar trebui să luați măsuri pentru a o modifica.

DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI UTILIZAREA MATERIALELOR PE SITE-UL NOSTRU

Suntem proprietarul sau licențiatul drepturilor de proprietate intelectuală pe site-ul nostru și în materialul publicat pe acesta. Aceste opere sunt protejate de legile și tratatele privind drepturile de autor din întreaga lume. Toate aceste drepturi sunt rezervate.

Puteți imprima o copie, și puteți descărca extrase, de orice pagină (e) de pe site-ul nostru pentru uz personal.

Nu trebuie să modificați hârtia sau copiile digitale ale materialelor pe care le-ați imprimat sau descărcat în niciun fel și nu trebuie să utilizați ilustrații, fotografii, secvențe video sau audio sau nicio grafică separat de orice text însoțitor.

Statutul nostru (și cel al oricărui contribuitor identificat) ca autori ai conținutului de pe site-ul nostru trebuie să fie întotdeauna recunoscut.

Nu trebuie să utilizați nicio parte a conținutului de pe site-ul nostru în scopuri comerciale fără a obține o licență pentru a face acest lucru de la noi sau de la licențiatorii noștri.

Dacă imprimați, copiați sau descărcați orice parte a site-ului nostru cu încălcarea acestor termeni de utilizare, dreptul dumneavoastră de a utiliza site-ul nostru va înceta imediat și trebuie, la opțiunea noastră, să returnați sau să distrugeți orice copii ale materialelor pe care le-ați făcut.

 

NU VĂ BAZAȚI PE INFORMAȚIILE DE PE ACEST SITE

Conținutul de pe site-ul nostru este furnizat numai pentru informații generale. Nici o parte din ea este destinat să se ridice la sfaturi pe care ar trebui să se bazeze. Trebuie să obțineți consiliere profesională sau de specialitate înainte de a lua sau de a vă abține de la orice acțiune pe baza conținutului de pe site-ul nostru.

Deși facem eforturi rezonabile pentru a actualiza informațiile de pe site-ul nostru, nu facem declarații, garanții sau garanții, exprese sau implicite, că conținutul de pe site-ul nostru este corect, complet sau actualizat.

NU PROMITEȚI DESPRE CONȚINUTUL SAU PERFORMANȚA SITE-ULUI

Deși facem eforturi rezonabile pentru a actualiza informațiile de pe site-ul nostru, nu facem declarații, garanții sau garanții, exprese sau implicite, că conținutul de pe site-ul nostru este corect, complet sau actualizat. Nu garantăm că site-ul nostru, sau orice conținut de pe el, va fi întotdeauna disponibil sau neîntrerupt, va fi disponibil la o anumită oră sau va funcționa la o anumită viteză.

NU SUNTEM RESPONSABILI PENTRU VIRUȘI ȘI NU TREBUIE SĂ LE INTRODUCEȚI

Deși facem toate eforturile pentru a face site-ul nostru cât mai sigur posibil, nu putem garanta că site-ul nostru va fi sigur sau fără bug-uri sau viruși.

Sunteți responsabil pentru configurarea tehnologiei informației, a programelor informatice și a platformei pentru a accesa site-ul nostru. Ar trebui să utilizați propriul software de protecție împotriva virușilor.

Nu trebuie să abuzați de site-ul nostru prin introducerea cu bună știință a virușilor, troienilor, viermilor, bombelor logice sau a altor materiale care sunt rău intenționate sau dăunătoare din punct de vedere tehnologic. Nu trebuie să încercați să obțineți acces neautorizat la site-ul nostru, la serverul pe care este stocat site-ul nostru sau la orice server, computer sau bază de date conectată la site-ul nostru.

Nu trebuie să atace site-ul nostru printr-un atac de refuz de serviciu sau un atac distribuit de refuzare a serviciului. Vom raporta orice astfel de încălcare autorităților de aplicare a legii relevante și vom coopera cu aceste autorități prin divulgarea identității dumneavoastră către acestea. În cazul unei astfel de încălcări, dreptul dumneavoastră de a utiliza site-ul nostru va înceta imediat.

UTILIZĂRI INTERZISE

Puteți utiliza site-ul nostru numai în scopuri legale. Nu aveți dreptul să utilizați site-ul nostru:

 • În orice mod care încalcă orice lege sau reglementare locală, națională sau internațională aplicabilă.
 • În orice mod care este ilegal sau fraudulos, sau are orice scop sau efect ilegal sau fraudulos.
 • În scopul de a răni sau de a încerca să rănească minorii în orice mod.
 • Pentru a trimite, a primi, încărca, descărca, utiliza sau reutilia cu bună știință orice material care nu respectă Standardele noastre de conținut incluse în acești termeni.
 • Pentru a transmite sau procura trimiterea, orice materiale publicitare sau promoționale nesolicitate sau neautorizate sau orice altă formă de solicitare similară (spam).
 • Pentru a transmite cu bună știință orice date, trimiteți sau încărcați orice material care conține viruși, cai troieni, viermi, bombe cu ceas, înregistratoare de taste, spyware, adware sau orice alte programe dăunătoare sau cod de computer similar conceput pentru a afecta negativ funcționarea oricărui software sau hardware de computer.

De asemenea, sunteți de acord să nu accesați fără autoritate, să nu interferați, să deteriorați sau să întrerupeți:

 • orice parte a site-ului nostru;
 • orice echipament sau rețea pe care este stocat site-ul nostru;
 • orice software utilizat în furnizarea site-ului nostru; Sau
 • orice echipament sau rețea sau software deținut sau utilizat de orice terță parte.

ÎNCĂRCAREA CONȚINUTULUI PE SITE-UL NOSTRU ȘI STANDARDELE DE CONȚINUT

Dacă sunteți invitat de noi să încărcați conținut pe site-ul nostru sau să contactați alți utilizatori ai site-ului nostru, trebuie să respectați Standardele de conținut stabilite mai jos.

Garantați că orice astfel de contribuție va respecta Standardele de conținut și ne veți fi răspunzători față de noi și ne veți despăgubi pentru orice încălcare a garanției respective.

Aceasta înseamnă că veți fi responsabil pentru orice pierdere sau deteriorare pe care o suferim ca urmare a încălcării garanției de către dvs. Orice conținut pe care îl încărcați pe site-ul nostru va fi considerat neconfidențial. Vă păstrați toate drepturile de proprietate asupra conținutului dvs., dar prin încărcarea conținutului pe site-ul nostru ne acordați o licență neexclusivă și fără redevențe pentru a stoca, vizualiza, utiliza și copia conținutul respectiv și pentru a-l distribui și pune la dispoziția terților fără restricții.

De asemenea, ne rezervăm dreptul de a vă dezvălui identitatea în conformitate cu legile aplicabile oricărei terțe părți care pretinde că orice conținut postat sau încărcat de dumneavoastră pe site-ul nostru constituie o încălcare a drepturilor lor de proprietate intelectuală sau a dreptului lor la confidențialitate.

Ne rezervăm dreptul sau putem fi obligați, la notificarea unor terțe părți, să eliminăm orice conținut pe care îl furnizați dacă încalcă legea, drepturile terților sau nu respectă Standardele de conținut stabilite mai jos.

Sunteți singurul responsabil pentru securizarea și copierea de rezervă a conținutului.

Ne puteți solicita să eliminăm de pe site-ul nostru și să nu mai folosim conținutul dvs., e-mailându-ne la einfo@coloriblinds.com, stabilind detalii despre conținutul dvs. Vom încerca să eliminăm și să încetăm să vă mai folosim conținutul cât mai curând posibil, dar reținem că, odată ce conținutul este inclus pe site-ul nostru, acesta poate fi partajat și repostat și nu vom putea elimina conținutul de pe alte site-uri web, mass-media sau publicații care nu se află sub controlul nostru sau pentru a împiedica terții să îl utilizeze.

STANDARDE DE CONȚINUT

Standardele de conținut trebuie respectate atât în spirit, cât și în scrisoare. Standardele se aplică fiecărei părți a oricărui conținut, precum și întregului său conținut.

Vom stabili, la discreția noastră, dacă orice conținut încalcă Standardele de conținut.

 1. Conținutul dumneavoastră trebuie să fie corect (în cazul în care se precizează fapte); cu adevărat (în cazul în care se precizează opinii); să respecte legislația aplicabilă în Bulgaria și în orice țară din care este detașată.
 2. Conținutul nu trebuie:

(a) Fii defăimător pentru orice persoană, obscenă, ofensatoare, plină de ură sau inflamatorie.

(b) Promovarea materialului sexual explicit.

(c) Promovarea violenței.

(d) Promovarea discriminării bazate pe rasă, sex, religie, naționalitate, handicap, orientare sexuală sau vârstă.

(e) Încalcă orice proprietate intelectuală a oricărei alte persoane.

(f) Să fie de natură să înșele orice persoană.

(g) Încălcarea oricărei obligații legale datorate unui terț, ar fi o obligație contractuală sau o obligație de încredere.

(h) Promovarea oricărei activități ilegale.

(i) Să fie în sfidarea instanței.

(j) Să fie în pericol, abuz sau invada intimitatea altei persoane, sau provoca neplăceri, inconveniente sau anxietate inutilă.

(k) Să fie susceptibile de a hărțui, supăra, face de râs, alarma sau enerva orice altă persoană.

(l) Să te dai drept orice persoană sau să denatureze identitatea sau afilierea ta cu orice persoană.

(m) Să promoveze, să promoveze, să incite orice parte să comită sau să asiste orice act ilegal sau penal, ar fi (doar cu titlu de exemplu) încălcarea drepturilor de autor sau utilizarea abuzivă a calculatorului.

(n) Să conțină o declarație pe care o cunoașteți sau credeți sau care au motive întemeiate să creadă că membrii publicului căruia îi va fi sau urmează să îi fie publicată declarația sunt susceptibili să înțeleagă ca o încurajare directă sau indirectă sau un alt stimulent pentru comiterea, pregătirea sau instigarea la acte de terorism.

(o) Să conțină orice publicitate sau să promoveze orice servicii sau linkuri web către alte site-uri.

PROCEDURA DE PRELUARE

Dacă credeți cu adevărat că orice conținut de pe site-ul nostru nu respectă Standardele de conținut, vă rugăm să ne anunțați prin e-mail la einfo@coloriblinds.com și vom investiga afirmația dumneavoastră. Eliminarea oricărui conținut va fi în conformitate cu cerințele legislației aplicabile și, dacă legislația aplicabilă nu necesită eliminare, la discreția noastră.

REGULI DESPRE CONECTAREA LA SITE-UL NOSTRU

Puteți face legătura la pagina noastră de pornire în scopuri necomerciale, cu condiția să faceți acest lucru într-un mod corect și legal și să nu ne afecteze reputația și să nu profite de ea.

Nu trebuie să stabiliți o legătură în așa fel încât să sugerați orice formă de asociere, aprobare sau aprobare din partea noastră, în cazul în care nu există.

Nu trebuie să stabiliți un link către site-ul nostru în orice site care nu este deținut de tine.

Site-ul nostru nu trebuie să fie încadrată pe orice alt site, nici nu puteți crea un link către orice parte a site-ului nostru, altele decât pagina de start.

Dacă doriți să vă conectați la sau să utilizați orice conținut de pe site-ul nostru, altul decât cel prezentat mai sus, vă rugăm să contactați einfo@coloriblinds.com 

Ne rezervăm dreptul de a retrage permisiunea de conectare în orice moment, fără notificare prealabilă.

 

NU SUNTEM RESPONSABILI PENTRU SITE-URILE WEB LA CARE NE CONECTĂM

În cazul în care site-ul nostru conține link-uri către alte site-uri și resurse furnizate de terțe părți, aceste link-uri sunt furnizate numai pentru informațiile dumneavoastră. Astfel de link-uri nu ar trebui să fie interpretate ca aprobarea de către noi a acestor site-uri legate sau informații pe care le puteți obține de la ei.

Nu avem nici un control asupra conținutului acestor site-uri sau resurse și nu susțin aceste conținuturi în nici un fel. Astfel de site-uri sau resurse pot avea termeni de utilizare și politici de confidențialitate diferite și ar trebui să vă familiarizați cu termenii de utilizare și politicile de confidențialitate ale acestor site-uri și resurse.

ÎNCĂLCAREA ACESTOR TERMENI DE CĂTRE DVS.

Nerespectarea acestor termeni poate duce la urmatoarea actiune: retragerea imediata, temporara sau permanenta a dreptului dumneavoastra de a utiliza site-ul nostru; eliminarea imediată, temporară sau permanentă a oricărui conținut de pe site-ul nostru; acțiuni în justiție împotriva dumneavoastră; și/sau divulgarea acestor informații autorităților de aplicare a legii, după considerăm în mod rezonabil că este necesar sau în conformitate cu cerințele legale.

 

RESPONSABILITATEA NOASTRĂ PENTRU PIERDEREA SAU DAUNELE SUFERITE DE DVS.

Indiferent dacă sunteți consumator sau utilizator de afaceri:

 Nu excludem și nu limităm în niciun fel răspunderea noastră față de dumneavoastră în cazul în care ar fi ilegal să facem acest lucru. Aceasta include răspunderea pentru deces sau vătămare corporală cauzată de neglijența noastră sau de neglijența angajaților, agenților sau subcontractanților noștri și pentru fraudă sau declarații false frauduloase.

Diferite limitări și excluderi de răspundere se vor aplica răspunderii care rezultă din furnizarea oricăror produse către dumneavoastră, care vor fi stabilite în termenii și condițiile noastre de furnizare la https://coloriblinds.com/terms-conditions.

Dacă sunteți un utilizator de afaceri:

Excludem toate condițiile implicite, garanțiile, declarațiile sau alți termeni care se pot aplica site-ului nostru sau oricărui conținut de pe acesta.

Fără a aduce atingere celor de mai sus, nu vom fi răspunzători față de dumneavoastră pentru nicio pierdere sau daună, indiferent dacă este vorba de contract, delict (inclusiv neglijență), de încălcarea obligației legale sau, în alt mod, chiar dacă este previzibil, care rezultă din sau în legătură cu:

– utilizarea sau incapacitatea de a utiliza site-ul nostru; Sau

– utilizarea sau dependența de orice conținut afișat pe site-ul nostru.

– În special, nu vom fi răspunzători pentru:

– pierderea profiturilor, vânzărilor, afacerilor sau veniturilor;

– întreruperea activității;

– pierderea economiilor anticipate;

– pierderea oportunității de afaceri, a fondului comercial sau a reputației;

Sau

– orice pierdere sau deteriorare indirectă sau consecutivă.

Dacă sunteți utilizator de consum:

Fără a aduce atingere celor de mai sus, vă rugăm să rețineți că oferim doar site-ul nostru pentru uz casnic și privat. Sunteți de acord să nu utilizați site-ul nostru în scopuri comerciale sau de afaceri și nu avem nicio răspundere față de dumneavoastră pentru orice pierdere de profit, pierdere de afaceri, întrerupere de afaceri sau pierdere de oportunitate de afaceri.

LEGISLAȚIA ȘI JURISDICȚIA CARE REGLEMENTEAZĂ

Dacă sunteți consumator, vă rugăm să rețineți că acești termeni de utilizare, obiectul lor și formarea lor sunt guvernate de legislația bulgară. Amândoi suntem de acord că instanțele bulgare vor avea jurisdicție exclusivă. 

Dacă sunteți o afacere, acești termeni de utilizare, obiectul lor și formarea lor (și orice litigii sau pretenții necontractuale) sunt reglementate de legislația bulgară. Amândoi suntem de acord cu competența exclusivă a instanțelor bulgare.

SUNAȚI-NE

+359 896.845.516

WhatsApp & Viber
Luni - Duminică: 9.00AM - 17.00PM

AJUTOR ONLINE

SCRIE-NE

Promitem să răspundem în 24 de ore.

Făcând clic pe "Trimite" sunteți de acord cu Politica noastră de confidențialitate

LANGUAGE

Ghidaje laterale

Cu sistemul nostru de ghidare laterală a firului, blind-ul este stabilizat, deoarece șina de jos este atașată la un fir în timp ce blind-ul se rostogolește în sus și în jos. Acest lucru înseamnă că blind-ul nu este la fel de afectat de briza de la ferestrele deschise și rămâne stabil în orice poziție.

Pentru ferestrele de viraj și înclinare, ghidajelelaterale asigură o potrivire paralelă perfectă în orice moment.

Alegeți pentru Face Fix (Stânga) sau Fix jos (dreapta, de exemplu, pentru interiorul cadrului ferestrei)

alăturați-vă familiei

Vrem să auzim de la tine.